CONDOR CENTRE, KAVAJA STREET, TIRANA, ALBANIA

PROGRAMI ONE LIFE SILVER PROGRAMET KUJDËSI PARËSOR

Programi "One Life", ofrohet falas për abonentët e Telekom Albania dhe përfshin paketat e mëposhtme:

 • Vizita te pakufizuara mjekësore me specialitetet e mëposhtme::
  Kardiolog
  Ortoped
  Kirurg
  Gjinekolog
  Pediatër
  ENT
  Patolog
 • Në rastet e emergjencës mjekësore ofrohen specialitetet e mëposhtme:
  Kardiolog,
  Kirurg,
  Obstetër-Gjinekolog,
  Pediatër,
  Patolog

CONTACT

CONDOR CENTRE, KAVAJA STREET,
1st FLOOR, MUNICIPAL UNIT no 7,
TIRANA, ALBANIA
e-mail: info@newhealthsystem.gr

ISO CERTIFIED

NHS ISONHS ISO