CONDOR CENTRE, KAVAJA STREET, TIRANA, ALBANIA

PROGRAMET KUJDËSI PARËSOR New Health System

PROGRAMI ONE LIFE

Sistemi i ri i Shëndetësisë ka krijuar programin "ONE LIFE" Telekom Albania. Programi "One Life", ofrohet falas për abonentët e Telekom Albania dhe përfshin paketat e mëposhtme:

CONTACT

CONDOR CENTRE, KAVAJA STREET,
1st FLOOR, MUNICIPAL UNIT no 7,
TIRANA, ALBANIA
e-mail: info@newhealthsystem.gr

ISO CERTIFIED

NHS ISONHS ISO