CONDOR CENTRE, KAVAJA STREET, TIRANA, ALBANIA

QËLLIMET TONA DHE VIZIONI SΙISTEMI I RI SHËNDETËSOR

Vizioni yne

 • Për të ofruar cilësi të përmirësuar të jetës përmes sistemit shëndetësor.
 • Të krijojë dhe të ofrojë vlerë shtesë si në siguri ashtu edhe në shërbim.
 • Të marrë një rol aktiv në krijimin e menaxhimit të kujdesit primar dhe sekondar të partnerëve tanë të korporatës.
 • Krijimi i programit shëndetësor evropian me standarde të larta operative dhe futjen e «N.H.S» si një lider në këtë fushë.

Misioni yne

 • Cilësia e shërbimeve të cilat u ofrohen klientëve tanë.
 • Partneritetet e përzgjedhura dhe bashkëpunimi në fushën e veprimtarisë së saj.
 • Besueshmëria dhe paanshmëria në ofrimin e shërbimeve tona.
 • Trajnimi i vazhdueshëm i stafit tonë dhe përmirësimi i mbështetjes teknologjike.
 • Përmirësim i vazhdueshëm i cilësisë së shërbimeve që po japim.
 • Mbulimi i plotë dhe kënaqësia e klientëve tanë.
 • Përmirësimi dhe krijimi i shërbimeve të reja për klientët tanë.
 • Pajtueshmëria me të gjitha procedurat.
 • Përmirësim i vazhdueshëm i efektivitetit të menaxhimit të cilësisë së kompanisë.

CONTACT

CONDOR CENTRE, KAVAJA STREET,
1st FLOOR, MUNICIPAL UNIT no 7,
TIRANA, ALBANIA
e-mail: info@newhealthsystem.gr

ISO CERTIFIED

NHS ISONHS ISO