CONDOR CENTRE, KAVAJA STREET, TIRANA, ALBANIA

BURIMET NJERËZORE SΙISTEMI I RI SHËNDETËSOR

Sistemi i ri shëndetësor është krijuar nga njerëz me përvojë të gjerë në sektorin e sigurimeve dhe në institucionin shëndetësor.

Fuqia punëtore e kompanisë përbëhet nga një ekip i stafit të specializuar në fushën e produkteve të sigurimeve shëndetësore, statistika, analiza të të dhënave, menaxhimi i riskut dhe zyrtarë të specializuar në shërbimin e programeve shëndetësore.

CONTACT

CONDOR CENTRE, KAVAJA STREET,
1st FLOOR, MUNICIPAL UNIT no 7,
TIRANA, ALBANIA
e-mail: info@newhealthsystem.gr

ISO CERTIFIED

NHS ISONHS ISO