CONDOR CENTRE, KAVAJA STREET, TIRANA, ALBANIA

PROGRAMET / SHËRBIME MENAXHIMI SHËNDETËSOR New Health System

Kujdesi parësor

Kujdesi parësor

Programet mbulojne:
Vizita mjeksore , Ekzaminimet diagnostikuese, Checkup, veprime dentare , fizioterapi, veprime okulistike, logoterapi , mbështetje psikologjike, etj.

Krijimi & Menaxhimi  I  programeve shëndetësore

Krijimi & Menaxhimi I programeve shëndetësore

Krijimi & Menaxhimi I Programeve shëndetësore:
Sistemi Shëndetësor i ri (NHS ),në emër të kompanive dhe organizatave të sigurimit harton, krijon dhe menaxhon programet e kujdesit parësor duke ofruar departamentet e specializuara dhe me përvojë në çdo vend.

New Health System Në numra

3470

OFRUESIT MJEKËSORE

29000

THIRRJET / MUAJ

750000

KLIENTET

CONTACT

CONDOR CENTRE, KAVAJA STREET,
1st FLOOR, MUNICIPAL UNIT no 7,
TIRANA, ALBANIA
e-mail: info@newhealthsystem.gr

ISO CERTIFIED

NHS ISONHS ISO